கத்திரிக்காய் பொறிச்ச குழம்பு

Tamil: கத்திரிக்காய் பொறிச்ச குழம்பு (katharikkai poricha kuzhambu) English: fried eggplant curry For years I have eaten கத்திரிக்காய் பொறிச்ச குழம்பு as if it was some mystery – it tasted that good. When I eventually bothered to learn it –  I was … Continue reading